Įmonės veikla taip pat priklauso nuo duomenų saugumo. Sistemos vartotojai turi prisijungimo slaptažodžius ir yra priskiriami atitinkamoms teisių grupėms. Pagal teisių grupę, vartotojas gali valdyti ir matyti atitinkamą informaciją, atlikti tam tikrus veiksmus sistemoje. Sistemoje atliekami veiksmai yra identifikuojami, tai sumažina konfliktinių situacijų kiekį įmonės viduje, kilus klausimams iš karto žinomą į ką kreiptis. Sistemos vartotojo naudingumo koeficiento priskyrimas padeda apskaičiuojant darbo užmokestį ar priimant kitus įmonei svarbius sprendimus.Sistemos vartotojų valdymo funkcionalumas
  • Darbuotojų priskyrimas teisių, vartotojų grupėms.
  • Slaptažodžio nustatymas.
  • Naudingumo koeficiento nustatymas.
  • Pranešimų sistemos vartotojams valdymas.