Sprendimas naudotis OEE teorija, kuriant Terra CMMS įrenginių priežiūros ir gamybos operacijų valdymo sistemą buvo priimtas siekiant:

  • padidinti gamybos apimtis, naudojant turimus resursus, taip patenkinant klientų poreikius;
  • padidinti gaminių pardavimus mažinant gamybos sąnaudas;
  • padidinti gamybos procesų lankstumą į gamybos procesą įtraukiant naujus gaminius.

OEE (Overall equipment effectiveness) - gerosios gamybos praktika yra vienas iš veiklos vertinimo metodų plačiai taikomų gamybos pramonėje. Ši praktika įrodė, kad ji yra pagrindinis rodiklis įmonės veiklos vertinimui. OEE atlieka svarbų vaidmenį didinant gamybos proceso efektyvumą, kuris tuo pačiu metu užtikrina kokybę, nuoseklumą ir produktyvumą. Diegiant sistemą, kurioje pritaikyta OEE teorija, galima pritaikyti valdymo įrankius, kurie užtikrins produktyvų valdymą ir 6 Sigma standarto laikymąsi.

Naudos yra tiesiogiai apčiuopiamos, pavyzdžiui kokybės, darbų atlikimo terminų ir užmokesčio santykis. Tai yra bendras valdymo metodas, kuris prisideda prie produktyvumo didinimo, kokybės gerinimo, išlaidų mažinimo, išlaikant griežtą produkcijos pristatymo planą, gerinant saugumo sąlygas bei keliant darbuotojų moralę. Įrenginių veiksmingumas gali būti padidintas daugiausia dėmesio skiriant nuostolių, prastovų mažinimui.

OEE teorija padeda nuolat stebėti ir pagerinti gamybos proceso efektyvumą