Vidinių darbų valdymas yra vienas iš svarbiausių įmonės valdymo etapų. Darbų planavimas sistemoje padeda išvengti darbų priskyrimo tam pačiam įrenginiui ar darbuotojui kelis kartus. Pasirinktų prioritetų nustatymas padeda išvengti didesnių nuostolių gamyboje.Vidinių darbų valdymo funkcionalumas

  • Naujo planinio darbo sukūrimas.
  • Darbo tipo, įkainio, darbui atlikti priskirtų asmenų fiksavimas.
  • Darbo prioriteto, būsenos, planuojamo laiko, problemą išsprendusio darbuotojo, rezultato fiksavimas.