Automatizuota įranga padeda rinkti informaciją apie įrenginių darbo laiką, o tokios įrangos susiejimas su įrenginių priežiūros ir gamybos operacijų valdymo sistema leidžia nustatyti prastovų priežastis. Turima informacija padeda spręsti problemas ir priimti optimalius sprendimus siekiant padidinti įrenginių efektyvumą gamybos procese.

 Prastovų ir darbo laiko fiksavimo modulio funkcionalumas

  • Įrenginių informacijos surinkimas ir perdavimas į sistemą.
  • Įrenginių darbo laiko fiksavimas.
  • Įrenginių prastovų fiksavimas.
  • Prastovų priežasčių fiksavimas.